Разделен в пет тома…

Идентификатор на производители на дигитални шрифтоносители

Своеобразен каталог на графичния човешки гений в сферата на наличните публикувани шрифтови изразни средства.

Вижте всички книги

Повече информация за справочника

Този справочник е съставен от достъпните в интернет материали за латинската писмена система, предлаганите за продажба или за свободно ползване дигитални шрифтоносители (фонтове) по състоянието им към края на 2020 година. Източниците са фирмени сайтове, специализирани страници, рекламни публикации, маркетингови акции и всичко, до което успяхме да се доберем. Той има главно образователни цели и е предназначен както за най-широкия кръг дизайнери, любители и други ползватели, така и за тясно специализираните проектанти на нови шрифтове, изследователи и критици на относително специфичното шрифтово графично изкуство.

ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители

Част първа A, B, C, D

 • Формат A4

 • Мека корица

 • Обем 424 страници

Повече информация

ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители

Част втора E, F, G, H, I

 • Формат A4

 • Мека корица

 • Обем 524 страници

Повече информация

ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители

Част трета J, K, L, M, N, O

 • Формат A4

 • Мека корица

 • Обем 480 страници

Повече информация

ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители

Част четвърта P, Q, R, S

 • Формат A4

 • Мека корица

 • Обем 432 страници

Повече информация

ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители

Част пета T, U, V, W, X, Y, Z

 • Формат A4

 • Мека корица

 • Обем 500 страници

Повече информация